De jury 2021

Basisonderwijs: voorzitter: Anouk Huijs
Sharon Martens, Voorzitter Lerarencollectief
Jaap Versfelt, Voorzitter Stichting leerKRACHT
Ursie Lambrechts, oud-kamerlid D66 en organisatie schoolleiders PO
Freddy Weima, Voorzitter PO-Raad
Jan Willem Hengeveld, Leraar-ambtenaar bij OCW
Petra van Haren, Voorzitter AVS

Speciaal onderwijs: voorzitter: Chantal Goedertier
Danielle Woestenberg, Voorzitter CNVonderwijs
Alida Oppers, Inspecteur Generaal bij Inspectie van het onderwijs
Patrick Banis, Directeur CAOP
Geert Diever, Lid College van Bestuur SO Frylân
Kete Kervezee, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs/oud-voorzitter PO-Raad
Gerard Baars, Directeur NRO

Voortgezet onderwijs: Voorzitter: Lucelle Deneer
Paul Rosenmöller, Voorzitter VO-raad
Jelmer Evers, Hoofdbestuurder AOb VO sector
Leezan van Wijk, Marnix gymnasium, oud-voorzitter schoolleiders organisatie VO
Harm Tiggelaar, Voorzitter Platform VVVO
Jelle Kaldewaij, o.a oud-directeur NRO en oud-voorzitter Platform Vakinhoudelijke Verenigingen
Marco Snoek, Lector Leren en Innoveren HvA

Middelbaar beroepsonderwijs: Voorzitter: Dirk Megens
Jilles Veenstra, Voorzitter FvOv
Joany Krijt, Voorzitter CVB MBO Utrecht en lid MBO-raad
Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad
Lisa Westerveld, kamerlid GroenLinks
Michel Rog, oud-kamerlid CDA en oud-voorzitter CNV onderwijs
Andries Knol, voorzitter BVMBO
Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan