Jureringstraject

Selectieronde 1

Van honderden aanmeldingen worden er 10 genomineerden geselecteerd per sector. Vanaf begin maart tot half juni kunnen de aanmeldingen worden gedaan via de website: www.lerarenvanhetjaar.nl.

Bij de aanmelding worden een aantal vragen gesteld:

 1. Wat maakt deze leraar/docent speciaal en bijzonder?
 2. Hoe weet deze leraar / docent het beste in jou / leerlingen naar boven te halen?
 3. Waarom is deze leraar / docent een voorbeeld voor het onderwijs? Waar maakt hij / zij zich hard voor?

Jury

Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt door de ‘oude’ leraren van het jaar. Per sector is er groep leraren die een jury vormt. Tijdens deze eerste selectie wordt gekeken welke vanuit de antwoorden op bovenstaande vragen het beste ambassadeur voor het onderwijs zou kunnen zijn.
De huidige Leraren van het Jaar nemen geen deel aan deze juryronde.

Beoordeling

Voor selectie van ‘de bulk’ naar 10 hebben we de volgende criteria opgesteld:

 • Motivatie
 • Enthousiasme
 • Uitstraling
 • Bijzonderheden
 • Boegbeeld

Selectieronde 2

Van 10 genomineerden worden er 3 genomineerden geselecteerd per sector.

Jury

Uit de 10 genomineerden gaat een beroepsjury drie kandidaten per sector (po, so, vo en mbo) selecteren. Dit gebeurt op basis van de aanmeldformulieren, de filmpjes die de kandidaten zelf maakten over hun onderwijspraktijk, hun cv en motivatiebrief. Deze beroepsjury bestaat uit leraren uit het gehele onderwijsveld (NB; dit zijn geen Leraren van het Jaar).

Beoordeling

Aan de hand van een format wordt een keuze gemaakt om drie kandidaten per sector te selecteren. De beroepsjury schrijft een juryrapport.

Selectieronde 3

Van 3 genomineerden wordt er één winnaar per sector gekozen. Op 5 oktober vindt de laatste ronde plaats. Dan zal door de vakjury van elke sector een winnaar kiezen.

Jury

In deze laatste ronde wordt door een vakjury de winnaar gekozen. In deze vakjury zitten mensen uit het gehele onderwijsveld. De kandidaten geven een pitch en vervolgens hebben zij een gesprek met de vakjury.

Beoordeling

Er zijn drie niveaus waarop de genomineerden kunnen opvallen. Het is belangrijk om deze drie niveaus in de gesprekken met de kandidaten aan bod te laten komen. Daarnaast wordt vooral ook bekeken wat deze leraar zo bijzonder maakt.

 1. Functioneren voor de klas
  Bijvoorbeeld: Het is iemand waar je graag les van zou krijgen of die je graag als collega hebt, hij/zij heeft kennis van zijn of haar vak.
 2. Functioneren in schoolorganisatie
  Bijvoorbeeld: Het is iemand die collega’s in beweging kan brengen, in de voorhoede staat als het gaat om vernieuwingen en mensen meekrijgt, ook -waar van toepassing- buiten het eigen vak.
 3. Functioneren met brede horizon
  Bijvoorbeeld: Heeft affiniteit met de politiek, kan een mening vormen en ziet onderwijs in een brede context.

Elke jurygroep wordt bijgestaan door een scribent (de huidige Leraar van het Jaar), die o.a. opvallende uitspraken van de genomineerden tijdens het gesprek noteert.

Na de drie gesprekken met de drie kandidaten van de betreffende onderwijssector bepaalt de vakjury de winnaar. Deze informatie wordt direct door de jury in een vakjuryrapport verwerkt.